Mẫu Blogger Responsive của Dream Grid đi kèm với một số tính năng nâng cao và thiết kế hoàn toàn đáp ứng giúp khách truy cập trang web của bạn điều hướng các bài đăng và trang của bạn một cách dễ dàng.Dream Grid Responsive Blogger Template

Xem thêm mẫu theme :  
Mẫu theme Blogger Gear Crowd Responsive